Zumba Kids

Le cours de Zumba kids invite à danser avec beaucoup d’énergie : ce cours est rempli d’enchaînements spécifiquement chorégraphiés pour les enfants sur des rythmes latinos et des musiques adaptées qu’ils adorent, comme le hip-hop, le reggaeton, la cumbia, la salsa, le merengue principalement et bien plus encore.

Zumba kids pour qui ?

Le programme est conçu et destiné à tous les d’enfants entre 7 et 12 ans : garçons/filles, actifs/inactifs, en surpoids/très menus. Ce cours s’adresse aux enfants qui ne sont pas nécessairement attirés par les activités physiques traditionnelles pour enfants.

Les bienfaits du Zumba kids ?

Coordination des gestes

L’équilibre gestuel

La discipline

La mémoire

La créativité

Développement de confiance en soi

Maître mot du cours : « s’amuser en bougeant »

Déroulement du cours

Echauffement = on trottine, on roule les épaules, on réveille les muscles des jambes avant de commencer à faire des mouvements de danse latino, en rythme.

On chante, on tape des mains, on s’amuse, on essaye de suivre le rythme et si on n’arrive pas, on recommence ce n’est pas grave !

Le cours se termine sur un rythme plus calme, la musique est plus douce : on s’étire, on récupère gentiment, on se calme.

Les enfants sortent de la salle en s’étant bien dépensés, bien amusés et avec une énorme envie de recommencer la semaine suivante.

Un petit passeport avec une photo d’identité se remplira de semaine en semaine tout au long de nos voyages aux 4 coins du monde. 

Quand?

Tous les mardis de 18h00 à 19h00 avec Eva. 

Tarif

Cycle de 12 séances par trimestre : 72€/cycle. Début du premier cycle la semaine du 13 septembre. 

Inscription

Via la plateforme sportges https://sportges.nautisport.be  

Une fois inscrit sur notre site "sportges", vous pouvez créditer votre compte en ligne ou à la caisse centrale à Nautisport. Votre compte doit être crédité pour pouvoir réserver vos séances en ligne. 

Infos : info@nautisport.be - 02/397.01.80

**********************************************************************

De lessen Zumba Kids nodigen uit om te dansen met veel energie: deze les is gevuld met combinaties specifiek gechoreografeerd voor kinderen op latino ritmes en aangepaste muziek waar de kinderen van houden, zoals hip-hop, reggaeton, cumbia, salsa, voornamelijk meringue en nog veel meer.

Zumba Kids voor wie ?

Het programma is samengesteld en bestemd voor kinderen tussen 7 en 12 jaar oud: jongens en meisjes, actievelingen/passievelingen, in overgewicht/heel slank. Deze les is voorbestemd voor kinderen die niet noodzakelijk aangetrokken worden door de traditionele fysieke activiteiten voor kinderen.

De voordelen van Zumba Kids ?

Coördinatie van gebaren

Evenwicht in gebaren

Discipline

Geheugen

Creativiteit

Het ontwikkelen van zelfvertrouwen

Hoofdwoord van de lessen: “zich al bewegend amuseren”

Het verloop van de les

Opwarming: we trappelen, we rollen met de schouders, we wekken de beenspieren vooraleer we beginnen met latinobewegingen, op ritme.

We zingen, we klappen in de handen, we amuseren ons, we proberen het ritme te volgen en als het niet lukt, proberen we gewoon opnieuw. Dat is niet erg!

De les eindigt op een rustiger ritme, de muziek is zachter: we rekken ons uit, we recupereren en we kalmeren.

De kinderen verlaten de zaal nadat ze zich goed uitgeleefd hebben, goed geamuseerd hebben en met heel veel goesting om de week erna terug te komen.

Een klein paspoortje met een identiteitsfoto zal zich doorheen de weken vullen tijdens onze reis doorheen de 4 uithoeken van de wereld.

Wanneer ?

Elke dinsdag van 17u30 tot 18u30 met Eva. Geen les tijdens de vankantie

Eerste lessen eesrtdaags

Tarief

60€/10 sessies

Inschrijving

Via het platform Sportges

Eenmaal ingeschreven op onze website “sportges”, krijgt u de kans om uw profiel online te créditeren of aan de centrale kassa van Nautisport. Uw profiel moet gecrediteerd zijn vooraleer u de sessies online kunt reserveren.

Info: info@nautisport.be – 02/397.01.80